HP LaserJet 1015 Printer - Borítékok

background image

Borítékok

Borítékszerkezet

A borítékszerkezet igen lényeges. A borítékok hajtási vonalai nagyon eltérőek lehetnek, nemcsak
különböző gyártók esetében, hanem egy gyártó egyazon csomagban lévő borítékjai között is. A borítékra
történő nyomtatás sikere a boríték minőségétől függ. Boríték választáskor vegye figyelembe az alábbiakat:

Súly: A borítékok súlya ne haladja meg a 105 g/m

2

-t, különben elakadást okozhatnak.

Szerkezet: A nyomtatás előtt a borítékokat fekve kell tárolni úgy, hogy a feltekeredés nem haladhatja
meg a 6 mm-t, és nem szabad levegőt tartalmazniuk. Azon borítékok, amelyekbe levegő szorul,
problémákat okozhatnak.

Állapot: Ellenőrizze, hogy a borítékok nem gyűröttek, szakadtak-e, vagy nem sérültek-e meg más
módon.

Méretek: 90 x 160 mm és 178 x 254 mm között.

Borítékok kétoldalas ragasztással

A kétoldalas, függőleges ragasztással ellátott borítéknak mindkét része tapad, míg az átlós ragasztással
ellátott borítéknak csak az egyik felülete. Az utóbbi típusú hamarabb meggyűrődhet. Ellenőrizze, hogy
a ragasztási sáv kinyúlik-e a boríték sarkáig, amint a következő képen látható:

1

elfogadható borítékszerkezet

2

nem elfogadható borítékszerkezet

Borítékok ragasztócsíkkal vagy fülekkel

A lehúzható védősávval ellátott ragasztással rendelkező borítékok vagy az olyan borítékok esetében,
amelyeknél több fül hajlik rá a ragasztófelületre, ellenőrizni kell, hogy a ragasztó elviseli-e a nyomtató
hőmérsékletét és nyomását: 200 °C. Túl sok fül és csík gyűrődést vagy papírelakadást okozhat.

Borítékok tárolása

A megfelelő borítéktárolás hozzájárul a jó nyomtatási minőséghez. A borítékokat vízszintesen tárolja. Ha
levegő szorul a borítékba, légbuborékot okozhat, és a boríték meggyűrődhet nyomtatás közben.

1

2

background image

HUWW

Útmutatás a médiahasználathoz 97