HP LaserJet 1015 Printer - Útmutatás a nyomtató visszacsomagolásához

background image

Útmutatás a nyomtató visszacsomagolásához

A nyomtató visszacsomagolásánál használja a következő útmutatót:

Ha lehetséges, csatoljon a nyomtatóhoz 5-10 olyan papírlapot vagy más médiát, amelynek
a nyomtatása nem megfelelő.

Távolítson el és őrizzen meg minden kábelt, tálcát és a nyomtatóba telepített, külön beszerelhető
tartozékot.

Vegye ki és tartsa meg a nyomtatópatront.

VIGYÁZAT

A nyomtatópatron károsodásának megelőzése érdekében tárolja a patront eredeti csomagolásában, illetve
úgy, hogy ne érje fény.

Ha lehetséges, használja az eredeti dobozt és csomagolóanyagokat. A szállítás során bekövetkező,
nem megfelelő csomagolásból eredő károkért Ön a felelős
. Ha már kidobta a nyomtató
csomagolóanyagait, akkor a nyomtató csomagolására vonatkozó tanácsért forduljon a helyi
postaszolgálathoz.

Mellékelje a szervizinformációs adatlap egy kitöltött példányát.

A Hewlett-Packard azt javasolja, hogy kössön szállítási biztosítást a készülékre.

background image

106 Függelék C

HUWW