HP LaserJet 1015 Printer - Hewlett-Packard szoftverlicenc-szerzõdés

background image

Hewlett-Packard szoftverlicenc-szerződés

FIGYELEM: A SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁNAK FELTÉTELE A KÖVETKEZŐKBEN FELSOROLT
HP SZOFTVERLICENC-FELTÉTELEK BETARTÁSA. AMENNYIBEN ÖN HASZNÁLJA A SZOFTVERT,
EZZEL VÁLLALJA A LICENCFELTÉTELEKET.

HP SZOFTVERLICENC-FELTÉTELEK

A következő licencfeltételek érvényesek a mellékelt Szoftver felhasználása során, amennyiben Ön nem
kötött külön szerződést a Hewlett-Packarddal.

Licencmegadás: A Hewlett-Packard engedélyezi az Ön számára a Szoftver egy példányának használatát.
A „használat” azt jelenti, hogy tárolhatja, betöltheti, telepítheti, futtathatja vagy megjelenítheti a szoftvert.
Nem módosíthatja a szoftvert, illetve nem kapcsolhatja ki a szoftver licenc- vagy más ellenőrző funkcióit.
Ha a szoftverlicenc „egyidejű használatra” szól, akkor a megengedettnél több felhasználó nem
használhatja a szoftvert egyidejűleg.

Tulajdonjog: A Szoftver tulajdonjoga és szerzői joga a Hewlett-Packard vagy annak beszállítója birtokában
van. A licenccel Ön nem kap semmilyen tulajdonjogot, és a vásárlással semmilyen más jogot nem szerez
a Szoftverre. A Hewlett-Packard harmadik félként fellépő szállítói megvédhetik jogaikat bármely esetben,
ha a jelen Licencfeltételek sérülnek.

Másolatok és adaptációk: A szoftver másolatait vagy adaptációit kizárólag csak megőrzési célból készítheti
el, vagy amikor a másolat vagy adaptáció készítés alapvető részét képezi a szoftver hivatalos
használatának. Az eredeti szoftver összes szerzői jogi közleményét reprodukálnia kell az összes
másolathoz vagy adaptációhoz. A szoftvert tilos bármely nyilvános hálózatra felmásolni.

A forráskód visszafejtésének tilalma: Tilos a szoftver visszafejtése vagy dekódolása, hacsak nem
rendelkezik a HP előzetes írásos beleegyezésével. Bizonyos törvényi feltételek mellett nem szükséges
a HP beleegyezése a korlátozott visszafejtéshez vagy dekódoláshoz. Kérésre a HP számára kimerítő
tájékoztatást kell adni az esetleges visszafejtéssel kapcsolatban. Tilos a szoftvert dekódolni, feltéve, hogy
a visszafejtés nem szükséges része a szoftver működtetésének.

Átengedés: Az Ön licence automatikusan felfüggesztődik, ha a szoftvert bármilyen módon átruházza.
Átruházás esetén Önnek át kell adnia a szoftvert, beleértve annak bármilyen másolatát, valamint
a vonatkozó dokumentációt a kedvezményezettnek. A kedvezményezettnek el kell fogadnia ezeket
a licencfeltételeket, mint az átruházás feltételeit.

Felmondás: A HP fenntartja a jogot e licencszerződés felmondására, amennyiben annak rendelkezéseit
nem tartja be. Felmondás esetén Önnek azonnal meg kell semmisítenie a szoftvert az összes másolatával,
adaptációjával és bármely formában található kapcsolódó részével együtt.

Exportrendelkezések: A Szoftver vagy annak másolata, illetve adaptációja exportálásakor vagy
újraexportálásakor be kell tartani minden hatályos törvényt és rendeletet.

Az Egyesült Államok Kormányának korlátozott jogai: A szoftver és bármely kapcsolódó dokumentáció
teljes egészében magánköltségen került kifejlesztésre. A Szoftver a szállítás és az engedélyezés folyamán
„kereskedelmi számítógépes szoftver”-nek minősül, a DFARS 252.227-7013 (1988. október), a DFARS
252.211-7015 (1991. május) vagy a DFARS 252.227-7014 (1995. június) szerint, „kereskedelmi
tétel”-nek a FAR 2.101 (a) szerint, vagy „korlátozott számítógépes szoftver”-nek a FAR 52.227-19
(1987. június) szerint (avagy más, egyenértékű irányelv, illetve szerződési záradék szerint), annak
megfelelően, hogy az említettek közül melyik alkalmazható. Ön a Szoftverre és a kísérő dokumentációra
vonatkozóan csak azon jogokkal rendelkezik, melyeket az alkalmazható FAR- vagy DFARS-cikkelyek vagy
a HP általános szoftverlicenc-szerződés adott terméket illető rendelkezései meghatároznak.

background image

HUWW

Hewlett-Packard korlátozott garancialevél 101