HP LaserJet 1015 Printer - Tárgymutató

background image

Tárgymutató 109

Tárgymutató

A

adagolótálca

betöltés, fő adagolótálca 21
elsődleges 5, 8
elsődleges adagolótálca feltöltése 21
fő 5, 8

ajtó

nyomtatópatron 5, 10

alapértelmezett beállítások

nyomtatási minőség 37

anyagbiztonsági adatlap (MSDS) 86

Á

Állapot fül (HP eszköztár) 53
állapotjelző lámpák 60
áttekintés, nyomtató 5

B

be/ki kapcsoló 6
beállítások

alapértelmezett beállítások megváltoztatása Windows 98, 2000 és ME

esetén 13

alapértelmezett beállítások megváltoztatása Windows XP esetén 13
megváltoztatása csak az aktuális alkalmazás számára 13
nyomtatási minőség 37

borítékok

nyomtatás borítékra 23
nyomtatás több borítékra 24
útmutató a használathoz 96

bővített garancia 104

C

Cikkszám ii
címkék

nyomtatás 22
útmutató a használathoz 95

csere

elválasztó 77
felvevőhenger 74

cserealkatrészek, megrendelés 108
csonka szöveg 63

D

Demóoldal 50
Dokumentáció fül (HP eszköztár) 54
duplex 32

E

EconoMode 38
egyedi méretű média, nyomtatás 27
elakadás

elakadt lap eltávolítása 71
elhárítás 70
tipikus médiaelakadási helyek 70

elakadások elhárítása 70
elakadt lap eltávolítása 71
elsődleges adagolótálca 5, 8

betöltés 21

elválasztó

csere 77
megkeresés 6

Energy Star 84

F

FCC-kompatibilitás 83
fejléces papír, nyomtatás 26
Feladat törlése gomb 5
felbontás, beállítások 37
felvevőhenger

csere 74
tisztítás 73

Figyelmeztető jelzőfény 5
fóliák

nyomtatás 22
útmutató a használathoz 95

fő adagolótálca 5, 8

betöltés 21

füzet, nyomtatás 34

G

garancia

bővített 104
HP korlátozott garancialevél 101
nyomtatópatron 102

gomb

Feladat törlése 5
Indítás 5

grafika

hiányzó 63
rossz minőség 64

H

hardverszerviz és -javítás 103
hiányzó grafika 63
hiányzó szöveg 63
hibakeresés

a nyomtatott oldal eltér a képernyőn megjelenttől 63
csonka szöveg 63
demóoldal 58
feltekeredés 68
ferde oldal 68
függőleges vonalak 67
függőlegesen ismétlődő hibák 68
gyűrődés 69
halvány vagy elmosódott nyomat 66
hiányos szöveg 63
hiányzó grafika vagy szöveg 63
hibás karakterek 68
HP eszköztár 51
hullámok 68
kapcsolatba lépés a HP ügyfélszolgálattal 59
Készenlét jelzőfény 58
kihagyások 66
kinyomtatott oldal és az elvárások 59
Konfigurációs oldal, nyomtatás 50
megoldások 58
nedves festék 67
nyomtatási minőség 59
nyomtató-számítógép kommunikáció 59

background image

110 Tárgymutató

HUWW

nyomtatószoftver-problémák 65
nyomtatótelepítés 58
papírkezelési problémák 62
ráncok 69
rossz grafikai minőség 64
szürke háttér 67
tonerelkenődések 67
tonerszemcsék 66
tonerszóródás a körvonalak mentén 69
üres oldalak 63

Hibakeresés fül (HP eszköztár) 53
hibák, szoftver 65
hozzáférés, nyomtatópatron 10
HP eszköztár

Állapot fül 53
Dokumentáció fül 54
Hibakeresés fül 53
megtekintés 51
nyomtatóbeállítások 55
Riasztások fül 54

I

Indítás gomb 5
Indítás jelzőfény 5
információ, hivatkozások kiválasztott témákhoz 2
információs oldalak, nyomtatás 50

J

javítás, nyomtatási minőség 66
javítások

hardver 103
kapcsolatfelvétel a HP-vel 106

jelentések, nyomtatás 50
jelzőfények

állapotjelző lámpák 60
Figyelmeztető 5
Indítás 5
Készenlét 5

K

kapcsolatfelvétel a HP-vel 106
kartonlapok

nyomtatás 27
útmutató a használathoz 97

kábel

párhuzamos 16
USB 16

kezelőpanel 7
Készenlét jelzőfény 5
kétoldalas (duplex) nyomtatás 32
kimeneti tálca 5, 9
konfiguráció

HP LaserJet 1010 3
HP LaserJet 1012 3
HP LaserJet 1015 3

Konfigurációs jelentés 50
környezetvédelem

műszaki adatok 80

környezetvédelmi program 84

L

licenc, szoftver 100

M

manuális duplex nyomtatás (nyomtatás a papír mindkét oldalára) 32
média

a médiaút tisztítása 48
betöltés 21
elakadások elhárítása 70
elakadt lap eltávolítása 71
kerülendő típusok 19
különböző típusok 21
műszaki adatok 92
nyomtatás egyedi méretű médiára 27
támogatott méretek 93
tipikus elakadási helyek 70
típusok, melyek károsíthatják a nyomtatót 19
útmutató a használathoz 94
választás 18

média betöltése

elsődleges adagolótálca 21
fő adagolótálca 21

médiatípusok 21
médiaútvonalak

elsődleges adagolótálca 8
fő adagolótálca 8
kimeneti tálca 9
médiavezetők 8

médiavezetők 8
műszaki adatok 80

akusztika 80
elektromos 81
fizikai 82
használható portok 82
kapacitás és teljesítményadatok 82
környezetvédelem 80
média 92

N

n oldal nyomtatása egy lapra

Windows 31

nehéz média, útmutatás a használathoz 97
nem HP nyomtatópatronok használata 40
nyomtatás

a papír mindkét oldalára (kézi duplex nyomtatás) 32
borítékok 23
címkék 22
Demóoldal 50
egyedi méretű média 27
fejléces 26
fóliák 22
füzet 34
kartonlapok 27
Konfigurációs jelentés 50
n oldal 31
több boríték 24
több oldal nyomtatása egyetlen lapra 31
törlés, nyomtatási feladat 36
űrlapok, előnyomott 26
vízjelek 30

nyomtatási beállítások megváltoztatása 14
nyomtatási minőség

beállítások 37
EconoMode 38
feltekeredés 68
ferde oldal 68
függőleges vonalak 67
függőlegesen ismétlődő hibák 68
gyűrődés 69
halvány vagy elmosódott nyomat 66
hibás karakterek 68

background image

HUWW

Tárgymutató 111

hullámok 68
kihagyások 66
nedves festék 67
ráncok 69
szürke háttér 67
tonerelkenődések 67
tonerszemcsék 66
tonerszóródás a körvonalak mentén 69

nyomtató

áttekintés 5
csatlakozók 16
kezelőpanel 7
médiavezetők 8
műszaki adatok 80
szoftver 11
szoftverproblémák 65
tisztítás 46
tulajdonságai 4
visszacsomagolás 105

nyomtató tulajdonságai

megnyitás 13
online súgó 14

nyomtatóbeállítások

HP eszköztár 55

nyomtató-illesztőprogramok

letöltési helyek 2
Macintosh 15
telepítés 11

nyomtatóinformációs oldalak

Demóoldal 50
Konfigurációs jelentés 50

nyomtatópatron

a nyomtatópatron környezetének tisztítása 46
ajtó 5, 10
csere 44
garancia 102
hozzáférés 10
nem HP nyomtatópatronok használata 40
tárolás 41
újrahasznosító helyek 85
várható élettartam 42

O

online súgó, nyomtató tulajdonságai 14

P

papír

problémák és megoldások 94
útmutató a használathoz 94
választás 18

papír és más média kiválasztása 18
papírkezelési problémák 62
párhuzamos kábel, csatlakoztatás 16
párhuzamos port 6
port

párhuzamos 6
USB 6

R

rendelés, fogyóeszközök 107
Riasztások fül (HP eszköztár) 54

S

szabályozó nyilatkozatok

Kanadai DOC-előírások 88
Koreai EMI-nyilatkozat 88
lézerbiztonsági nyilatkozat 88
lézernyilatkozat Finnországra 89
megfelelési nyilatkozat 87

szerviz

hardver 103
kapcsolatfelvétel a HP-vel 106

szoftver

letöltési helyek 2
licencszerződés 100
nyomtató-illesztőprogramok, Macintosh 15
problémák 65
támogatott operációs rendszerek 11
telepítés 11

szöveg

csonka 63
hiányzó 63

T

tálca

elsődleges adagoló 5
fő adagoló 5

tálcafedél 5
támogatás, webhelyek 2
támogatott médiaméretek 93
támogatott operációs rendszerek 11
tápkapcsoló 6
tisztítás

a nyomtatópatron környezete 46
felvevőhenger 73
médiaút 48
nyomtató 46

toner

a nyomtatópatron cseréje 44
a nyomtatópatron környezetének tisztítása 46
a nyomtatópatronok tárolása 41
elkenődött 67
kevés 66
megtakarítás 43
nedves festék 67
nyomtatópatron ajtajának kinyitása 10
nyomtatópatron-ajtó 5
szemcsék 66
tonerszóródás a körvonalak mentén 69

tonermegtakarítás 43
több oldal, nyomtatás egyetlen lapra 31
törlés, nyomtatási feladat 36
tulajdonságai 4

minőség 4
pénzmegtakarítás 4
professzionális minőség 4
sebesség 4

U

USB- kábel, csatlakoztatás 16
USB-port 6

Ú

újrahasznosítás

hová kell küldeni a nyomtatópatronokat 85

Ű

űrlapok, nyomtatás 26

background image

112 Tárgymutató

HUWW

Ü

üres oldalak 63

V

várható élettartam, nyomtatópatron 42
vezetők, média 8
visszacsomagolás, nyomtató 105
vízjelek, nyomtatás 30

W

web alapú támogatás 2

background image
background image

*Q2460-90918*

*Q2460-90918*

Q2460-90918

www.hp.com

copyright © 2003
Hewlett-Packard Company