HP LaserJet 1015 Printer - Prioriteitsinstellingen tijdens het afdrukken

background image

Prioriteitsinstellingen tijdens het afdrukken

Er zijn drie manieren waarop de afdrukinstellingen van deze printer kunnen worden gewijzigd: in
de toepassing, in de printerdriver en in de HP werkset. Er wordt prioriteit verleend aan wijzigingen
in de afdrukinstellingen op basis van de plaats waar de verandering heeft plaatsgevonden. Deze
volgorde is:

Wijzigingen die zijn gemaakt in de toepassing krijgen voorrang boven instellingen die ergens
anders zijn gewijzigd. Binnen een toepassing krijgen wijzigingen die zijn gemaakt in het
dialoogvenster Pagina-instelling voorrang boven wijzigingen die zijn gemaakt in het
dialoogvenster Afdrukken.

Wijzigingen die in de printerdriver zijn gemaakt (dialoogvenster Printereigenschappen),
krijgen voorrang op de instellingen die zijn gemaakt vanuit de HP werkset. Wijzigingen die zijn
gemaakt in de printerdriver krijgen geen voorrang boven de instellingen in de toepassing.

Wijzigingen die zijn aangebracht in de HP werkset hebben de laagste prioriteit.

U moet de methode met de hoogste prioriteit kiezen, als een bepaalde afdrukinstelling op
meerdere van de hierboven beschreven manieren kan worden gewijzigd.