HP LaserJet 1015 Printer - Parallelle aansluitingen

background image

Parallelle aansluitingen

Het HP LaserJet 1015 model ondersteunt naast de USB-aansluiting ook parallelle aansluitingen.
De parallelle poort bevindt zich aan de achterzijde van de printer. Gebruik een parallelle kabel die
voldoet aan de norm IEEE-1284.

De parallelle kabel aansluiten

Sluit het ene uiteinde van de parallelle kabel aan op de printer. Sluit het andere uiteinde van de
kabel aan op de computer.

background image

NLWW

Media 17

2