HP LaserJet 1015 Printer - Software voor Macintosh-computers

background image

Software voor Macintosh-computers

De printerdriver openen (Mac OS 9.x)

1

Open de Kiezer vanuit het Apple-menu.

2

Klik op het pictogram hp LaserJet vx.x boven in de linkerhelft van het dialoogvenster Kiezer.

3

Afhankelijk van de verbinding tussen de computer en de printer doet u het volgende:

USB: Ga verder met stap 4.

AppleTalk: Selecteer de juiste AppleTalk Zone voor de printer in linkerbenedenhelft van

het dialoogvenster Kiezer

4

Klik op de naam hp LaserJet 1010 series printer rechts in het dialoogvenster Kiezer.

5

Sluit de Kiezer.

De printerdriver openen (Mac OS X v10.x)

1

Klik op het pictogram van de vaste schijf op het bureaublad.

2

Klik op Toepassingen en klik vervolgens op Hulpprogramma’s.

3

Klik op Afdrukbeheer.

4

Klik op Voeg printer toe. Het dialoogvenster Voeg printer toe wordt weergegeven.

5

Selecteer USB of AppleTalk in het hoofdmenu.

Opmerking

Als u AppleTalk gebruikt, is het misschien ook nodig de correcte zone in het tweede menu te
selecteren.

6

Selecteer de printernaam in de lijst met printers.

7

Klik op Voeg toe.

background image

16 Hoofdstuk 1

NLWW