HP LaserJet 1015 Printer - Eén envelop afdrukken

background image

Eén envelop afdrukken

Gebruik alleen enveloppen die speciaal zijn bestemd voor laserprinters. Zie

Specificaties voor

afdrukmateriaal

voor meer informatie.

Opmerking

Als u één envelop wilt afdrukken, gebruikt u de voorrangsinvoerlade. Wilt u meer enveloppen
afdrukken, dan gebruikt u de hoofdinvoerlade.

1

Voordat u de enveloppen invoert, stelt u de papiergeleiders zo in dat deze net niet tegen de
enveloppen aankomen.

Opmerking

Bij enveloppen met de opening aan de korte kant, moet deze zijde het eerst worden ingevoerd.

2

Plaats de envelop met de afdrukzijde naar boven en met de bovenrand tegen de
linkerpapiergeleider.

3

Stel de papiergeleiders in op de lengte en breedte van de envelop.

4

Open de printereigenschappen (of de voorkeursinstellingen voor afdrukken in Windows 2000
en XP). Zie

Printereigenschappen (driver)

voor instructies. Selecteer Envelop als

materiaalsoort op het tabblad Papier/Kwaliteit of het tabblad Papier (het tabblad
Papiersoort/kwaliteit in bepaalde Mac-drivers).

Opmerking

Niet alle printerfuncties zijn beschikbaar in alle drivers of besturingssystemen. Raadpleeg de on line
Help voor de printereigenschappen (driver) voor informatie over de beschikbare functies voor die
driver.

background image

24 Hoofdstuk 2

NLWW