HP LaserJet 1015 Printer - Meerdere enveloppen afdrukken

background image

Meerdere enveloppen afdrukken

Gebruik alleen enveloppen die speciaal zijn bestemd voor laserprinters. Zie

Specificaties voor

afdrukmateriaal

voor meer informatie.

Opmerking

Als u één envelop wilt afdrukken, gebruikt u de voorrangsinvoerlade. Wilt u meer enveloppen
afdrukken, dan gebruikt u de hoofdinvoerlade.

1

Open de klep van de invoerlade.

2

Voordat u de enveloppen invoert, stelt u de papiergeleiders zo in dat deze net niet tegen de
enveloppen aankomen.

3

Plaats de enveloppen met de bovenzijde langs de linkerpapiergeleider en de afdrukzijde naar
boven. Stapel maximaal 15 enveloppen op.

Opmerking

Als de enveloppen een opening hebben aan de korte kant, voert u die kant eerst in.

background image

NLWW

Afdrukken op enveloppen 25

4

Stel de papiergeleiders in op de lengte en breedte van de enveloppen.

5

Open de printereigenschappen (of de voorkeursinstellingen voor afdrukken in Windows 2000
en XP). Zie

Printereigenschappen (driver)

voor instructies. Selecteer Envelop als

materiaalsoort op het tabblad Papier/Kwaliteit of het tabblad Papier (het tabblad
Papiersoort/kwaliteit in bepaalde Mac-drivers).

Opmerking

Niet alle printerfuncties zijn beschikbaar in alle drivers of besturingssystemen. Raadpleeg de on line
Help voor de printereigenschappen (driver) voor informatie over de beschikbare functies voor die
driver.

6

Sluit de klep van de invoerlade.

background image

26 Hoofdstuk 2

NLWW