HP LaserJet 1015 Printer - Afdruktaak annuleren

background image

Afdruktaak annuleren

Druk op de knop Taak annuleren op het bedieningspaneel van de printer en laat deze weer los.

Als de statuslichtjes op het bedieningspaneel blijven knipperen nadat u de afdruktaak hebt
geannuleerd, is de computer nog bezig de taak naar de printer te verzenden. Verwijder de
afdruktaak uit de afdrukwachtrij of wacht totdat de computer de gegevens heeft verzonden.
De printer keert dan terug naar de modus Klaar.

background image

NLWW

Instellingen afdrukkwaliteit 37