HP LaserJet 1015 Printer - Het gebied rondom de inktcartridge reinigen

background image

Het gebied rondom de inktcartridge reinigen

U hoeft het gebied rondom de inktcartridge niet vaak te reinigen. Het reinigen van deze ruimte kan
de afdrukkwaliteit echter wel verbeteren.

1

Trek de stekker van de printer uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

2

Open de inktcartridgeklep en verwijder de inktcartridge.

VOORZICHTIG

Stel de inktcartridge niet bloot aan direct licht om beschadiging van de cartridge te voorkomen.
Dek de inktcartridge indien nodig af. U mag de zwarte sponsrol binnen in de printer niet aanraken.
Hierdoor kunt u de printer namelijk beschadigen.

background image

NLWW

Printer reinigen 47

3

Veeg eventuele toner- en papierresten met een droge, pluisvrije doek van de papierbaan en
de ruimte voor de inktcartridge.

4

Plaats de inktcartridge terug en sluit de inktcartridgeklep.

5

Sluit het netsnoer weer aan op de printer.

background image

48 Hoofdstuk 4

NLWW