HP LaserJet 1015 Printer - configuratierapport

background image

configuratierapport

Het configuratierapport geeft de huidige instellingen en printereigenschappen weer en bevat
daarnaast een statusrapport. U kunt een configuratierapport vanaf de printer of de HP werkset
afdrukken.

Druk als de printer gereed is 5 seconden op S

TART

om de configuratiepagina van de printer af te

drukken. Zodra het start-lichtje gaat branden, laat u de knop Start los.

background image

NLWW

De hp werkset gebruiken 51