HP LaserJet 1015 Printer - 6 Problemen oplossen

background image

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk treft u informatie aan over de volgende onderwerpen:

Oplossing vinden

Patronen statuslichtjes

Problemen met het transport van afdrukmateriaal

Afgedrukte pagina verschilt van pagina op het scherm

Problemen met de printersoftware

Afdrukkwaliteit verbeteren

Storingen verhelpen

Transportrol vervangen

Transportrol reinigen

Scheidingskussen vervangen

background image

58 Hoofdstuk 6

NLWW