HP LaserJet 1015 Printer - Afgedrukte pagina verschilt van pagina op het scherm

background image

Afgedrukte pagina verschilt van pagina op het scherm

Kies de optie waarmee het probleem het beste wordt beschreven:

Tekst wordt met verdraaide tekens, verkeerd of niet volledig afgedrukt

Ontbrekende illustraties of tekst of blanco pagina’s

Paginaformaat is anders dan op een andere printer

Grafische kwaliteit

Problemen met afgedrukte pagina

Probleem

Oplossing

Tekst wordt met verdraaide tekens,
verkeerd of niet volledig afgedrukt

De USB-kabel of parallelle kabel zit mogelijk los of is defect. Probeer
het volgende:

Probeer een taak af te drukken waarvan u weet dat deze normaal
wordt afgedrukt.

Sluit de USB-kabel of parallelle kabel en de printer zo mogelijk
aan op een andere computer en probeer een taak af te drukken,
waarvan u weet dat deze normaal wordt afgedrukt.

Trek de stekker van de printer uit het stopcontact, koppel de
USB-kabel of parallelle kabel aan beide kanten los, sluit de
USB-kabel of parallelle kabel aan beide kanten opnieuw aan en
sluit het netsnoer weer aan.

VOORZICHTIG

Verwijder altijd de stekker van de printer voordat u de kabel van de
printer aansluit. De printer kan anders beschadigd raken.

Het is mogelijk dat tijdens de installatie een verkeerde printerdriver is
geselecteerd. Controleer of de juiste driver is geselecteerd bij de
printereigenschappen.

Er kan een probleem zijn met het programma. Probeer af te drukken
vanuit een ander programma.

Ontbrekende illustraties of tekst
of blanco pagina’s

Zorg ervoor dat het bestand geen blanco pagina’s bevat.

De beveiligingsstrip zit mogelijk nog om de inktcartridge.
Verwijder de inktcartridge en trek de afsluitingstape uit de
cartridge. Plaats de inktcartridge terug. Zie

Inktcartridge

vervangen

voor instructies.

Het is mogelijk dat de grafische instellingen in de
printereigenschappen niet juist zijn voor het type afdruktaak.
Probeer een andere grafische instelling in de
printereigenschappen. Zie

Printereigenschappen (driver)

voor

meer informatie.

Paginaformaat is anders dan op een
andere printer

Als u het document met een oudere of andere printerdriver
(printersoftware) hebt gemaakt of als de printereigenschappen
anders zijn, kan het paginaformaat afwijken indien u met de nieuwe
printerdriver of met andere instellingen afdrukt. U kunt proberen dit
probleem op te lossen door de resolutie, het materiaalformaat, het
lettertype en andere instellingen te wijzigen. Zie

Printereigenschappen (driver)

voor meer informatie.

background image

NLWW

Afgedrukte pagina verschilt van pagina op het scherm 65

Ga terug naar

Oplossing vinden

.

Grafische kwaliteit

De grafische instellingen kunnen ongeschikt zijn voor de afdruktaak.
Controleer in de printereigenschappen grafische instellingen zoals de
resolutie en pas deze aan. Zie

Printereigenschappen (driver)

voor

meer informatie.

Problemen met afgedrukte pagina (vervolg)

Probleem

Oplossing

background image

66 Hoofdstuk 6

NLWW