HP LaserJet 1015 Printer - Patronen statuslichtjes

background image

Patronen statuslichtjes

1

symbool voor lichtje uit

2

symbool voor lichtje aan

3

symbool voor lichtje knippert

Patronen statuslichtjes

Statuslichtjes

Toestand van de printer

Handeling

Klaar

De printer is klaar om af te drukken.

Er hoeft geen handeling te worden uitgevoerd.

Bezig met verwerken

De printer ontvangt of verwerkt
momenteel gegevens.

Wacht tot de taak wordt afgedrukt.

Reinigingsmodus/Motortest

Er wordt een reinigingspagina of
motortestpagina afgedrukt.

Wacht totdat de reinigingspagina volledig is
afgedrukt en de printer zich in de modus Klaar
bevindt. Dit kan maximaal 2 minuten duren.

Wacht totdat de motortestpagina volledig is
afgedrukt en de printer zich in de modus Klaar
bevindt.

1

2

3

background image

NLWW

Patronen statuslichtjes 61

Ga terug naar

Oplossing vinden

.

Geen geheugen meer beschikbaar

De printer heeft geen geheugen meer
beschikbaar.

De pagina die wordt afgedrukt, is waarschijnlijk
te complex voor het printergeheugen. Probeer
de resolutie te verlagen. Zie

Instellingen

afdrukkwaliteit

voor meer informatie.

Klep open, geen afdrukmateriaal, geen
inktcartridge of vastgelopen
afdrukmateriaal.

Er is een fout opgetreden in de printer,
waarbij hulp van de operator nodig is.

Controleer het volgende:

De inktcartridgeklep is volledig gesloten.

Afdrukmateriaal is geladen. Zie

Materiaal

plaatsen

voor instructies.

De inktcartridge is op de juiste manier
geïnstalleerd. Zie

Inktcartridge vervangen

voor instructies.

Het afdrukmateriaal is niet vastgelopen. Zie

Storingen verhelpen

voor instructies.

Printer bezig met initialiseren

De printer is bezig met initialiseren.

Er hoeft geen handeling te worden uitgevoerd.

Kritieke fout

Alle lichtjes branden.

Trek de stekker van de printer uit het
stopcontact, wacht 30 minuten en plaats
de stekker weer terug.

Als de fout zich blijft voordoen, moet
u contact opnemen met HP ondersteuning.
Zie

Contact opnemen met HP

ondersteuning

.

Alle lichtjes zijn uitgeschakeld.

Controleer of de stroom is aangesloten.

Verwijder beide uiteinden van het netsnoer
en sluit deze opnieuw aan.

Patronen statuslichtjes (vervolg)

Statuslichtjes

Toestand van de printer

Handeling

background image

62 Hoofdstuk 6

NLWW