HP LaserJet 1015 Printer - FCC-voorschriften

background image

FCC-voorschriften

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een
elektronisch apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze
beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij
installatie in de huiselijke omgeving. Door deze apparatuur wordt radiofrequentie-energie
voortgebracht en verbruikt en kan dit type energie worden uitgestraald. Als de apparatuur niet
volgens de instructies geïnstalleerd en wordt gebruikt, kan deze schadelijke radiostoring
veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde
opstelling. Als deze apparatuur wel schadelijke interferentie veroorzaakt bij de radio- of
televisieontvangst (hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen),
kunt u op de volgende manieren proberen de interferentie te beperken:

Verplaats de ontvangstantenne of plaats deze in een andere richting.

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en het ontvangstapparaat.

Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat verbonden is met een ander circuit dan dat
waarop het ontvangstapparaat is aangesloten.

Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio- en tv-monteur.

Opmerking

Veranderingen of aanpassingen aan de printer die niet uitdrukkelijk door Hewlett-Packard zijn
goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken,
tenietdoen.

Gebruik van een afgeschermde interfacekabel is vereist om te voldoen aan de beperkingen van
Klasse B van Deel 15 van de FCC-voorschriften.

background image

NLWW

Milieuvriendelijk productiebeleid 87