HP LaserJet 1015 Printer - Milieubescherming

background image

Milieubescherming

Het beleid van Hewlett-Packard Company is erop gericht kwaliteitsproducten te leveren op een
milieuvriendelijke wijze. Dit product beschikt over diverse functies waarmee u de invloed op het
milieu tot een minimum kan beperken.

Geen ozon

Dit product brengt geen meetbaar ozongas (O

3

) voort.

Energieverbruik

Het energieverbruik loopt aanzienlijk terug in de PowerSave-modus. Dit bespaart geld zonder de
prestaties van dit product te beïnvloeden. Dit product voldoet aan E

NERGY

S

TAR

, een programma

dat is opgezet om de ontwikkeling van energiezuinige kantoorproducten te stimuleren.

E

NERGY

S

TAR

is een in de VS gedeponeerd dienstmerk van de Amerikaanse EPA. Als partner in

het E

NERGY

S

TAR

-

programma heeft Hewlett-Packard Company vastgesteld dat dit product voldoet

aan de E

NERGY

S

TAR

-

richtlijnen voor efficiënt energiegebruik. Ga naar

http://www.energystar.gov

voor meer informatie.

Minder tonerverbruik

EconoMode verbruikt aanmerkelijk minder toner

,

waardoor de gebruiksduur van de inktcartidge

wordt verlengd.

Papierverbruik

Het product beschikt over functies voor het handmatig dubbelzijdig afdrukken (handmatige duplex)
en voor het n-op-een vel afdrukken (meerdere pagina’s op één vel). Hierdoor kan het
papierverbruik en het daarmee gepaard gaande gebruik van natuurlijke bronnen worden
verminderd.

Kunststof onderdelen

Kunststof onderdelen die zwaarder zijn dan 25 gram, zijn in overeenstemming met internationale
normen voorzien van een markering. Hierdoor kunnen deze onderdelen aan het einde van de
levensduur van het product gemakkelijk worden herkend en gebruikt voor recycling.

Afdrukbenodigdheden voor de HP LaserJet

De afdrukbenodigdheden voor dit product (zoals een inktcartridge, een drum en een fuser)
kunnen in veel landen/regio’s worden teruggestuurd naar Hewlett-Packard via het HP programma
voor het terugsturen en recyclen van afdrukbenodigdheden. Dit gebruiksvriendelijke, gratis
recyclingprogramma is in meer dan 48 landen/regio’s beschikbaar. Meer informatie en instructies
vindt u in verschillende talen in elke nieuwe verpakking van HP inktcartridges en andere
afdrukbenodigdheden.

background image

88 Appendix A

NLWW

Informatie over het HP programma voor het terugsturen en recyclen van
afdrukbenodigdheden

Sinds 1990 zijn in het kader van het HP programma voor het terugsturen en recyclen van
afdrukbenodigdheden miljoenen gebruikte HP LaserJet inktcartridges ingezameld die anders
wellicht ergens op een vuilnisbelt terecht zouden zijn gekomen. De HP LaserJet inktcartridges en
verbruiksartikelen worden verzameld en in grote aantallen naar recyclingbedrijven gebracht, waar
ze worden gedemonteerd. Na een grondige kwaliteitscontrole worden geselecteerde onderdelen
teruggewonnen voor gebruik in nieuwe inktcartridges. De overige materialen worden gescheiden
en verwerkt tot grondstoffen voor diverse andere nuttige producten.

Inzameling in de VS

Hewlett-Packard raadt u aan meerdere gebruikte inktcartridges en verbruiksartikelen in één keer
in te leveren. Dit is milieuvriendelijker dan wanneer u ze per stuk retourneert. Pak twee of meer
inktcartridges samen in en gebruik het voorgeadresseerde UPS-etiket dat u in het pakket vindt.
Postzegels zijn niet nodig. Bel voor meer informatie over inlevering in de Verenigde Staten
(800) 340-2445 of ga naar de website van HP LaserJet Supplies

http://www.hp.com/recycle

.

Inleveren (buiten de Verenigde Staten)

Als u niet in de Verenigde Staten woont, kunt u contact opnemen met uw lokale HP-vestiging of
naar de website

http://www.hp.com/recycle

gaan voor meer informatie over het

HP-programma voor het terugsturen en recyclen van afdrukbenodigdheden.

Papier

Deze printer is geschikt voor het gebruik van kringlooppapier wanneer dit papier voldoet aan
de richtlijnen van de HP LaserJet Printer Family Paper Specifications Guide (handleiding voor
papierspecificatie van de HP LaserJet printerfamilie). Zie

Benodigdheden bestellen

voor

bestelinformatie. Dit product is geschikt voor het gebruik van kringlooppapier volgens DIN 19309.

Beperkingen ten aanzien van het materiaal

Dit product bevat geen toegevoegd kwikzilver (behalve lampen die minder dan 10 mg bevatten).

Dit product bevat geen toegevoegd lood.

Dit product bevat geen batterijen.

Beschikbaarheid van reserveonderdelen en afdrukbenodigdheden

Reserveonderdelen en verbruiksartikelen voor dit product zijn na beëindiging van de productie
nog minimaal 5 jaar beschikbaar.

Voor meer informatie

Zie

http://www.hp.com/go/environment

voor meer informatie over de volgende milieuprogramma’s

van HP.

Milieugegevens voor dit product en veel aanverwante HP producten

De milieudoelstelling van HP

Het milieubeheersysteem van HP

HP inzameling van producten aan het eind van de levensduur en het recyclingprogramma

Material safety data sheets (MSDS, chemiekaart)

background image

NLWW

Material safety data sheet 89