HP LaserJet 1015 Printer - Verklaring van conformiteit

background image

Verklaring van conformiteit

volgens ISO/IEC-richtlijn 22 en EN45014

Naam fabrikant:

Hewlett-Packard Company

Adres fabrikant:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, VS

verklaart dat het product

Naam product:

HP LaserJet 1010 serie

Productnummer:

Q2460A, Q2461A, Q2462A

Wettelijk modelnummer

3

:

BOISB-0207-00

Productopties:

ALLE

voldoet aan de volgende productspecificaties:

Veiligheid:

IEC 60950:1999 / EN 60950:2000

IEC 825-1:1993 +A1/ EN 60825-1:1994+A11 (Product met Klasse 1 Laser/LED)

GB4943:1995

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Klasse B

1

EN 61000-3-2:1995/A14

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Klasse B

2

/ ICES-003, Uitgave 3

AS / NZS 3548:1995 +A1 +A2 / GB9254:1998

Aanvullende informatie:

Het product voldoet hierbij aan de eisen van de EMC-richtlijn 89/336/EEG en de Laagspanningsrichtlijn
73/23/EEG en is derhalve voorzien van de CE-markering.

1) Het product is getest in een normale configuratie met pc-systemen van Hewlett-Packard.

2) Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-richtlijnen. Gebruik ervan is alleen toegestaan op de
volgende voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet
alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die gevolgen hebben voor de werking.
3) Dit product heeft een wettelijk modelnummer toegewezen gekregen voor wettelijke doeleinden. Dit
nummer moet niet worden verward met de productnaam (HP LaserJet 1010) of met de productnummers
(Q2460A, Q2461A, Q2462A).

Boise, Idaho VS

1 april 2003

Gebruik de volgende gegevens ALLEEN voor informatie over wettelijke voorschriften:

Contactadres in Australië:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,
31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australië

Contactadres in Europa:

De vestiging van HP in uw land/regio of Hewlett-Packard GmbH,
Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße
140, D-71034 Böblingen (Fax: +49-7031-14-3143)

Contactadres in de VS:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,
PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015
(Phone: 208-396-6000)

background image

NLWW

Wettelijke voorschriften 91