HP LaserJet 1015 Printer - Richtlijnen voor het opnieuw inpakken van de printer

background image

Richtlijnen voor het opnieuw inpakken van de printer

Hanteer de volgende richtlijnen bij het opnieuw inpakken van de printer:

Stuur zo mogelijk afdrukvoorbeelden mee en vijf tot tien vellen papier waarop niet goed kon
worden afgedrukt.

Verwijder eventuele kabels, laden en optionele accessoires die u in de printer hebt
geïnstalleerd. Bewaar deze op een veilige plaats.

Verwijder de inktcartridge en bewaar deze op een veilige plaats.

VOORZICHTIG

Om beschadiging van de inktcartridge te voorkomen, dient u deze te bewaren in de originele
verpakking of op een plaats waar de cartridge niet aan licht wordt blootgesteld.

Gebruik indien mogelijk het originele verpakkingsmateriaal. Transportschade die het resultaat
is van een onjuiste verpakking, valt onder uw verantwoordelijkheid
. Als u het
verpakkingsmateriaal van de printer al hebt weggegooid, kunt u contact opnemen met een
plaatselijke verzenddienst voor informatie over het opnieuw inpakken van de printer.

Stuur een volledig ingevuld exemplaar mee van het service-informatieformulier.

Hewlett-Packard raadt u aan de apparatuur voor verzending te verzekeren.

background image

108 Appendix C

NLWW