HP LaserJet 1015 Printer - Index

background image

Index 111

Index

A

aan/uit-knop 6
aan/uit-schakelaar 6
aangepast formaat, afdrukken 27
afbeeldingen

ontbreekt 64
slechte kwaliteit 65

afdrukinstellingen, wijzigen 14
afdrukken

aangepast formaat, materiaal met 27
afdruktaak annuleren 36
briefhoofdpapier 26
brochures 34
configuratierapport 50
demopagina 50
enveloppen 23
etiketten 22
formulieren, voorbedrukt 26
kaarten 27
meerdere enveloppen 24
meerdere pagina’s op één vel papier 31
N-per-vel 31
op beide zijden van papier (handmatige duplex) 32
transparanten 22
watermerken 30

afdrukkwaliteit

dropouts 67
EconoMode 38
gegolfd 69
gekruld 69
grijze achtergrond 68
instellingen 37
kreukels 70
lichte of vervaagde afdrukken 67
losse toner 68
scheef afgedrukte pagina 69
steeds terugkerende verticale defecten 69
toner uitgesmeerd rond letters 70
tonerspatten 67
tonervegen 68
verticale strepen 68
vervormde lettertekens 69
vouwen 70

afdrukkwaliteit verbeteren 67
afdrukmateriaal

afdrukken, materiaal met aangepast formaat 27
laden 21
ondersteunde formaten 95
papierbaan reinigen 48
plaatsen waar papier vaak vastloopt 71
richtlijnen voor het gebruik 96
selecteren 18
soorten waardoor de printer kan worden beschadigd 19
specificaties 94
storingen verhelpen 71
te vermijden soorten 19
vastgelopen pagina verwijderen 72
verschillende soorten 21

afdrukmateriaal plaatsen

hoofdinvoerlade 21
voorrangsinvoerlade 21

afdruktaak annuleren 36

andere cartridges dan HP inktcartridges 40
attentielichtje 5

B

bedieningspaneel 7
benodigdheden, bestellen 109
besturingssystemen, ondersteund 11
blanco pagina’s 64
briefhoofd afdrukken 26
brochures afdrukken 34

C

configuratie

HP LaserJet 1010 3
HP LaserJet 1012 3
HP LaserJet 1015 3

configuratierapport 50
contact opnemen met HP 108

D

demopagina 50
Documentatie, tabblad HP werkset) 54
dubbelzijdig (duplex) afdrukken 32
dubbelzijdig afdrukken 32

E

EconoMode 38
Energy Star 87
enveloppen

één envelop afdrukken 23
meerdere enveloppen afdrukken 24
richtlijnen voor het gebruik 98

etiketten

afdrukken 22
richtlijnen voor het gebruik 97

F

FCC-voorschriften 86
formulieren afdrukken 26
fouten, software 66
functies 4

geld besparen 4
kwaliteit 4
professionele kwaliteit 4
snelheid 4

G

garantie

beperkte garantieverklaring van HP 103
inktcartridge 104
uitgebreide 106

geleiders, materiaal 8

background image

112 Index

NLWW

H

handmatige duplex (afdrukken op beide zijden van papier) 32
hoofdinvoerlade 5, 8

laden 21

HP werkset

bekijken 51
printerinstellingen 55
Problemen oplossen, tabblad 53
Status, tabblad 53
tabblad Documentatie 54
tabblad Waarschuwingen 54

I

informatie, koppelingen naar geselecteerde onderwerpen 2
informatiepagina’s, afdrukken 50
inktcartridge

andere cartridges dan HP inktcartridges gebruiken 40
garantie 104
gebied rondom de inktcartridge reinigen 46
klep 5, 10
levensduur 42
opslaan 41
recycleplaatsen 88
toegang 10
vervangen 44

inktcartridge, toegang tot 10
instellingen

afdrukkwaliteit 37
alleen voor huidige toepassing wijzigen 13
standaardinstellingen wijzigen voor Windows 98, 2000, ME 13
standaardinstellingen wijzigen voor Windows XP 13

invoerlade

hoofd 5, 8
hoofdinvoerlade laden 21
voorrang 5, 8
voorrangsinvoerlade laden 21

K

kaarten

afdrukken 27
richtlijnen voor het gebruik 99

kabel

parallel 16
USB 16

klaar-lichtje 5
klep

inktcartridge 5, 10

klep van de lade 5
knop

start 5
taak annuleren 5

knop taak annuleren 5
koppelingen naar handleiding 2

L

lade

hoofdinvoer 5
voorrangsinvoer 5

licentie, software 102
lichtjes

attentie 5
Klaar 5
patronen statuslichtjes 60
start 5

M

materiaalgeleiders 8
material safety data sheet (MSDS) 89
meerdere pagina’s, afdrukken op één vel papier 31
milieuvriendelijk productiebeleid 87

N

N-per-vel afdrukken

Windows 31

O

omgeving

specificaties 82

on line Help-informatie, printereigenschappen 14
Onderdeelnummer ii
ondersteunde formaten van afdrukmateriaal 95
ondersteuning op het web 2
ondersteuning, websites 2
ontbrekende illustraties 64
ontbrekende tekst 64
opnieuw inpakken van de printer 107
overzicht, printer 5

P

pagina’s met printerinformatie

configuratierapport 50
demopagina 50

papier

problemen en oplossingen 96
richtlijnen voor het gebruik 96
selecteren 18

papier en ander afdrukmateriaal kiezen 18
papier en ander afdrukmateriaal selecteren 18
papierbanen

hoofdinvoerlade 8
materiaalgeleiders 8
uitvoerbak 9
voorrangsinvoerlade 8

parallelle kabel aansluiten 16
parallelle poort 6
patronen statuslichtjes 60
poort

parallel 6
USB 6

printer

bedieningspaneel 7
functies 4
materiaalgeleiders 8
opnieuw inpakken 107
overzicht 5
reinigen 46
software 11
softwareproblemen 66
specificaties 82
verbindingen 16

printerdriver

installeren 11
Macintosh 15

printerdrivers

sites voor downloaden 2

printereigenschappen

on line Help 14
toegang 13

printerinstellingen

HP werkset 55

background image

NLWW

Index 113

problemen met papierverwerking 62
problemen oplossen

afdrukkwaliteit 59
afgedrukte pagina en verwachtingen 59
afgedrukte pagina wijkt af van pagina op het scherm 64
blanco pagina’s 64
communicatie tussen printer en computer 59
configuratiepagina, afdrukken 50
contact opnemen met HP ondersteuning 59
demopagina 58
dropouts 67
gegolfd 69
gekruld 69
grijze achtergrond 68
HP werkset 51
klaar-lichtje 58
kreukels 70
lichte of vervaagde afdrukken 67
losse toner 68
ontbrekende illustraties of tekst 64
onvolledige tekst 64
oplossingen 58
printerinstelling 58
problemen met de printersoftware 66
problemen met papierverwerking 62
scheef afgedrukte pagina 69
slechte kwaliteit afbeeldingen 65
steeds terugkerende verticale defecten 69
tekst met verdraaide tekens 64
toner uitgesmeerd rond letters 70
tonerspatten 67
tonervegen 68
verticale strepen 68
vervormde lettertekens 69
vouwen 70

Problemen oplossen, tabblad HP werkset 53

R

rapporten, afdrukken 50
recycling

HP programma voor het terugsturen en recyclen van

afdrukbenodigdheden 88

inktcartridges voor recycling 88

reinigen

gebied rondom inktcartridge 46
papierbaan 48
printer 46
transportrol 74

reparaties

contact opnemen met HP 108
hardware 105

resolutie, instellingen 37

S

scheidingskussen

vervangen 78
zoeken 6

service

contact opnemen met HP 108
hardware 105

service voor hardware en reparaties 105
software

installeren 11
Licentieovereenkomst 102
ondersteunde besturingssystemen 11
printerdrivers, Macintosh 15
problemen 66
sites voor downloaden 2

soorten afdrukmateriaal 21
specificaties 82

afdrukmateriaal 94
akoestiek 82
capaciteit en prestaties 84
elektrisch 83
fysiek 84
omgeving 82
poorten 84

standaardinstellingen

afdrukkwaliteit 37

start-knop 5
start-lichtje 5
Status, tabblad HP werkset 53
storingen

plaatsen waar papier vaak vastloopt 71
vastgelopen pagina verwijderen 72
verhelpen 71

storingen verhelpen 71

T

tekst

ontbreekt 64
verdraaid 64

tekst met verdraaide tekens 64
toner

bijna leeg 67
gebied rondom de inktcartridge reinigen 46
inktcartridge vervangen 44
inktcartridgeklep 5
inktcartridgeklep openen 10
inktcartridges opslaan 41
losse toner 68
spatten 67
uitgesmeerd rond letters 70
uitsparen 43
vegen 68

toner uitsparen 43
transparanten

afdrukken 22
richtlijnen voor het gebruik 97

transportrol

reinigen 74
vervangen 75

U

uitgebreide garantie 106
uitvoerbak 5, 9
USB-kabel, aansluiten 16
USB-poort 6

V

vastgelopen pagina verwijderen 72
vervangen

scheidingskussen 78
transportrol 75

vervangende onderdelen, bestellen 110
verwachte levensduur, inktcartridge 42
voorrangsinvoerlade 5, 8

laden 21

background image

114 Index

NLWW

W

Waarschuwingen, tabblad HP werkset 54
watermerken, afdrukken 30
wettelijke voorschriften

Canadese DOC-voorschriften 91
EMI-verklaring (Korea) 91
Laserverklaring voor Finland 92
verklaring ten aanzien van laserveiligheid 91
verklaring van conformiteit 90

Z

zwaar afdrukmateriaal, richtlijnen voor het gebruik 99

background image
background image

*Q2460-90920*

*Q2460-90920*

Q2460-90920

www.hp.com

copyright © 2003
Hewlett-Packard Company