HP LaserJet 1015 Printer Hjelp

background image

brukerhåndbok

skriver i

LaserJet

1010 1012 1015

-serien

hp

background image
background image

skriver i
hp LaserJet 1010
hp LaserJet 1012
hp LaserJet 1015
-serien

brukerhåndbok

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 USA.

Copyright Hewlett-Packard Company 2003

Med enerett. Reproduksjon, tilpasning
eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på
forhånd er forbudt, med unntak av tillatelser
gitt under lover om opphavsrett.

En bruker av Hewlett-Packard-skriveren som
denne brukerhåndboken gjelder for, er tildelt
lisens for å a) skrive ut papirkopier av denne
brukerhåndboken til PRIVAT, INTERN eller
FIRMARELATERT bruk, underlagt
bestemmelser om ikke å selge, videreselge
eller på annen måte distribuere papirkopiene
og b) legge ut en elektronisk kopi av denne
brukerhåndboken på en nettverksserver,
forutsatt at tilgang til den elektroniske kopien
er begrenset til PRIVAT eller INTERN bruk av
Hewlett-Packard-skriveren som denne
brukerhåndboken gjelder for.

Publikasjonsnummer: Q2460-90921
Edition 2, 9/2003

Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten forvarsel.

Hewlett-Packard gir ingen garanti med hensyn
til denne informasjonen.

HEWLETT-PACKARD FRASKRIVER SEG
SPESIFIKT DE IMPLISITTE GARANTIENE
OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET
BESTEMT FORMÅL.

Hewlett-Packard skal ikke holdes ansvarlig for
direkte, indirekte og tilfeldige skader eller
følgeskader, eller andre skader som oppstår i
forbindelse med anskaffelse eller bruk av
denne informasjonen.

Microsoft®, Windows® og Windows NT® er
registrerte varemerker i USA for Microsoft
Corporation.

Energy Star® og Energy Star-logoen® er
registrerte varemerker i USA for det
amerikanske miljøverndepartementet EPA.

Netscape er et varemerke for Netscape
Communications Corporation i USA.

Alle andre produkter som er nevnt i denne
utgivelsen, kan være varemerker for sine
respektive selskaper.

Informasjon om opphavsrett

Garanti

Varemerker

background image

NOWW