HP LaserJet 1015 Printer - 1 Grunnleggende om skriveren

background image

Grunnleggende om skriveren

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

Rask tilgang til mer informasjon

Skriverkonfigurasjoner

Skriverfunksjoner

Oversikt

Skriverens kontrollpanel

Mediebaner

Tilgang til skriverkassetten

Skriverprogramvare

Skrivertilkoblinger

background image

2 Kapittel 1

NOWW