HP LaserJet 1015 Printer - Prioritetspapirskuffen

background image

Prioritetspapirskuffen

Du bør bruke prioritetspapirskuffen når du mater opptil 10 ark med 75 g/m

2

-papir, eller når

du skriver ut enkle konvolutter, postkort, etiketter eller transparenter. Du kan også bruke
prioritetspapirskuffen til å skrive ut den første siden på et annet utskriftsmateriale enn resten
av dokumentet.

Merk

Skriveren skriver automatisk ut fra prioritetspapirskuffen før den skriver ut fra hovedpapirskuffen.

Se

Legge i utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer om ulike typer utskriftsmateriale.