HP LaserJet 1015 Printer - Skriver i hp LaserJet 1010-serien

background image

Skriver i hp LaserJet 1010-serien

1

Obs!-lampe

2

Klar-lampe

3

Start-lampe

4

Start-knapp

5

Avbryt jobb-knapp

6

Skriverkassettdeksel

7

Prioritetsmatespor

8

Hovedpapirskuffen

9

Skuffdeksel (bare med HP LaserJet 1012-skriver og HP LaserJet 1015-skriver i enkelte
land/regioner)

10 Utskuff

2

7

3

4

5

6

1

8

10

9

background image

6 Kapittel 1

NOWW

11 USB-port

12 Parallellport (bare HP LaserJet 1015-skriver)

13 Av/på-bryter

14 Strømkontakt

15 Skillepute

11

12

14

13

15

background image

NOWW

Skriverens kontrollpanel 7