HP LaserJet 1015 Printer - Programvare for Macintosh-maskiner

background image

Programvare for Macintosh-maskiner

Få tilgang til skriverdriveren (Mac OS 9.x)

1

Velg VelgerApple-menyen.

2

Klikk på hp LaserJet vx.x-ikonet oppe til venstre i Velger-dialogboksen.

3

Gjør ett av følgende, avhengig av hvordan datamaskinen og skriveren er koblet sammen.

USB: Gå til trinn 4.

AppleTalk: Velg riktig AppleTalk-sone for skriveren nede til venstre i Velger-dialogboksen.

4

Klikk på skrivernavnet hp LaserJet 1010 til høyre i Velger-dialogboksen.

5

Lukk Velger.

Få tilgang til skriverdriveren (Mac OS X v10.x)

1

Klikk på harddiskikonet på skrivebordet.

2

Klikk på Programmer, og klikk deretter på Verktøy.

3

Klikk på Utskriftssenter.

4

Klikk på Legg til skriver. Dialogboksen Skriverliste vises.

5

Velg USB eller AppleTalk på den øverste menyen.

Merk

Hvis du bruker AppleTalk, kan det hende at du også må velge riktig sone på den andre menylisten.

6

Velg skrivernavnet på skriverlisten.

7

Klikk på Legg til.

background image

16 Kapittel 1

NOWW