HP LaserJet 1015 Printer - Steder du kan finne mer informasjon

background image

Steder du kan finne mer informasjon

Brukerhåndbok på CD: Detaljert informasjon om bruk av og problemløsing for skriveren.
Finnes på CD-ROMen som fulgte med skriveren.

Elektronisk hjelp: Informasjon om skriveralternativer som er tilgjengelige i skriverdriveren.
Du kan få frem en hjelpefil ved å åpne den elektroniske hjelpen gjennom skriverdriveren.

(Elektronisk) brukerhåndbok i HTML-format: Detaljert informasjon om bruk av og
problemløsing for skriveren. Tilgjengelig på

http://www.hp.com/support/lj1010

. Velg

Manuals når du har fått forbindelse.

background image

NOWW

Skriverkonfigurasjoner 3