HP LaserJet 1015 Printer - Skriverens kontrollpanel

background image

Skriverens kontrollpanel

Det er tre lamper og to knapper på skriverens kontrollpanel. Disse lampene lager et mønster som
identifiserer skriverstatusen.

1

Obs!-lampe: Indikerer at papirskuffen for utskriftsmateriale er tom, skriverkassettdekselet er
åpnet, skriverkassetten mangler eller andre feil.

2

Klar-lampe: Indikerer at skriveren er klar til å skrive ut.

3

Start-knapp og -lampe: Hvis du vil skrive ut en demonstrasjonsside eller fortsette å skrive
ut i modus for manuell mating, trykker du på og slipper Start-knappen. Hvis du vil skrive ut en
konfigurasjonsside, trykker du på Start-knappen og holder den inne i 5 sekunder.

4

Avbryt jobb-knapp: Når skriveren behandler data, kan du trykke på Avbryt jobb-knappen
for å avbryte utskriftsjobben.

Merk

Se

Statuslampemønstre

for en beskrivelse av lysmønstrene.

1

2

3

4

background image

8 Kapittel 1

NOWW