HP LaserJet 1015 Printer - Installere skriverprogramvare

background image

Installere skriverprogramvare

Slik installerer du skriverdriveren for Windows 95

Hvis du skal installere skriverprogramvaren for Windows 95, må du bruke veiviseren for skriver.

1

Klikk på Start og pek deretter på Innstillinger.

2

Klikk på Skrivere.

3

Dobbeltklikk på Legg til skriver, og klikk på Neste etter behov.

4

Velg Lokal skriver og klikk på Neste.

5

Klikk på Har diskett.

6

Klikk på Bla gjennom, og velg riktig stasjonsbokstav for CD-ROM-stasjonen.

7

Dobbeltklikk på riktig mappe for ditt språk.

8

Dobbeltklikk på Drivere-mappen.

9

Dobbeltklikk på Win9X_ME-mappen.

10 Dobbeltklikk på PCL 5e-drivermappen.

11 Klikk på hp1300w5.inf-filen for å merke den.

12 Klikk på OK for å fullføre driverinstalleringen. Følg instruksjonene på skjermen.

background image

12 Kapittel 1

NOWW

Slik installerer du skriverdriveren for Windows NT 4.0

Hvis du skal installere skriverprogramvaren for Windows NT 4.0, må du bruke veiviseren
for skriver.

1

Klikk på Start og pek deretter på Innstillinger.

2

Klikk på Skrivere.

3

Dobbeltklikk på Legg til skriver, og klikk på Neste etter behov.

4

Velg Min datamaskin og klikk på Neste.

5

Velg riktig port, og klikk på Neste.

Merk

For en lokal tilkobling er denne porten LPT1.

6

Klikk på Har diskett.

7

Klikk på Bla gjennom, og velg riktig stasjonsbokstav for CD-ROM-stasjonen. Hvis bokstaven
for CD-ROM-stasjonen ikke vises i nedtrekkslisten, taster du riktig bokstav etterfulgt av kolon
og en skråstrek. Skriv for eksempel

E:/

8

Dobbeltklikk på riktig mappe for ditt språk.

9

Dobbeltklikk på Drivere-mappen.

10 Dobbeltklikk på WinNT-mappen.

11 Dobbeltklikk på PCL 5e-drivermappen.

12 Nå skal hp1300m5.inf-filen være merket. Hvis ikke, merker du denne filen.

13 Klikk på Åpne.

14 I dialogboksen Installer fra diskett, klikker du på OK.

15 Klikk på Neste.

16 Velg skrivernavnet (dette er valgfritt) og standard skriveralternativer. Klikk på Neste.

17 Velg om skriveren skal deles, og klikk på Neste.

18 Velg Ja, skriv ut en testside, og klikk på Fullfør for å fullføre driverinstalleringen.

Slik installerer du skriverprogramvaren for alle andre operativsystemer:

Sett inn programvare-CDen som fulgte med skriveren, i datamaskinens CD-ROM-stasjon. Følg
installeringsinstruksjonene på skjermen.

background image

NOWW

Skriverprogramvare 13