HP LaserJet 1015 Printer - Skriveregenskaper (driver)

background image

Skriveregenskaper (driver)

Skriveregenskaper styrer skriveren. Du kan endre standardinnstillingene, for eksempel
utskriftsmaterialets størrelse og type, utskrift av flere sider på ett ark (nedskalering),
oppløsning og vannmerker. Slik kan du få tilgang til skriverfunksjonene:

Gjennom programmet som du bruker til å skrive ut. Dette endrer bare innstillingene for det
gjeldende programmet.

Gjennom operativsystemet Windows

®

. Dette endrer standardinnstillingene for alle fremtidige

utskriftsjobber.

Merk

Ettersom mange programmer bruker en annen metode for å få tilgang til skriveregenskapene,
beskriver følgende avsnitt de vanligste metodene som brukes i Windows 98, 2000, Millennium
og Windows XP.

Slik endrer du bare innstillingene for gjeldende program

Merk

Disse trinnene kan variere fra program til program, men dette er den vanligste måten.

1

Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut.

2

I dialogboksen Skriv ut klikker du på Egenskaper.

3

Endre innstillingene og klikk på OK.

Slik endrer du standardinnstillingene for alle fremtidige utskriftsjobber i
Windows 98, 2000 og Millennium

1

På oppgavelinjen i Windows klikker du på Start, Innstillinger og Skrivere.

2

Høyreklikk på ikonet for skriverserien HP LaserJet 1010.

3

Klikk på Egenskaper (i Windows 2000 kan du også klikke på Utskriftsinnstillinger).

4

Endre innstillingene og klikk på OK.

Merk

I Windows 2000 finner du mange av disse funksjonene på menyen Utskriftsinnstillinger.

Slik endrer du standardinnstillingene for alle fremtidige utskriftsjobber
i Windows XP

1

På oppgavelinjen i Windows klikker du på Start og Kontrollpanel.

2

Dobbeltklikk på Skrivere og annen maskinvare.

3

Klikk på Skrivere og telefakser.

4

Høyreklikk på ikonet for skriverserien HP LaserJet 1010.

5

Klikk på Egenskaper eller Utskriftsinnstillinger.

6

Endre innstillingene og klikk på OK.

background image

14 Kapittel 1

NOWW