HP LaserJet 1015 Printer - Hovedpapirskuffen

background image

Hovedpapirskuffen

Hovedpapirskuffen kan ta opptil 150 ark 75 g/m

2

-papir, eller færre ark med tykkere

utskriftsmateriale (25 mm eller mindre stabel). Legg i utskriftsmateriale slik at toppen er fremover,
og siden det skal trykkes på, vender oppover. For å forhindre fastkjørt papir og forskjøvet utskrift
må du alltid justere papirskinnene.