HP LaserJet 1015 Printer - Prioritetspapirskuffen

background image

Prioritetspapirskuffen

Prioritetspapirskuffen kan ta opptil 10 ark 75 g/m

2

-papir, eller én konvolutt, én transparent eller ett

kort. Legg i utskriftsmaterialet slik at toppen er fremover og siden det skal trykkes på, vender
oppover. For å forhindre fastkjørt papir og forskjøvet utskrift må du justere papirskinnene på siden.

OBS!

Hvis du prøver å skrive ut utskriftsmateriale som er krøllete, brettet eller ødelagt, kan det kjøre seg
fast. Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

Merk

Når du legger i nytt utskriftsmateriale, må du fjerne alt utskriftsmaterialet fra papirskuffen og ordne
den nye bunken. Dette er med på å forhindre at flere ark mates inn i skriveren på én gang, slik at
faren for fastkjørt papir reduseres.