HP LaserJet 1015 Printer - Spesielle typer utskriftsmateriale

background image

Spesielle typer utskriftsmateriale

Transparenter og etiketter: Legg i transparenter og etiketter slik at toppen er fremover og
siden det skal trykkes på, vender oppover. Se

Skrive ut på transparenter eller etiketter

hvis

du vil vite mer.

Konvolutter: Legg i konvolutter slik at den smale frimerkesiden er fremover og siden det skal
trykkes på, vender oppover. Se

Skrive ut på konvolutter

hvis du vil vite mer.

Brevhode eller ferdigtrykte skjemaer: Legg i slik at toppen er fremover og siden det skal
trykkes på, vender oppover. Se

Skrive ut på brevhodepapir og ferdigtrykte skjemaer

hvis du vil

vite mer.

Kort og egendefinert utskriftsmateriale: Legg i slik at den smale siden er fremover og siden
det skal trykkes på, vender oppover. Se

Skrive ut på egendefinert utskriftsmateriale eller kort

hvis du vil vite mer.

background image

22 Kapittel 2

NOWW