HP LaserJet 1015 Printer - Skrive ut brevhode eller ferdigtrykte skjemaer

background image

Skrive ut brevhode eller ferdigtrykte skjemaer

1

Legg i papiret slik at toppen er fremover, og siden det skal trykkes på, vender oppover. Juster
papirskinnene slik at de tilsvarer papirets bredde.

2

Skriv ut dokumentet.

Merk

Hvis du vil skrive ut forside eller brevhode på én enkel side, etterfulgt av et dokument på flere sider,
må du legge brevhodepapir i prioritetspapirskuffen og vanlig papir i hovedpapirskuffen. Skriveren
skriver automatisk ut fra prioritetspapirskuffen først.

background image

NOWW

Skrive ut på egendefinert utskriftsmateriale eller kort 27