HP LaserJet 1015 Printer - Slik skriver du ut på egendefinert utskriftsmateriale eller kort

background image

Slik skriver du ut på egendefinert utskriftsmateriale eller kort

1

Legg i utskriftsmaterialet slik at den smale siden er fremover og utskriftssiden
vender opp. Juster sideskinnene og de bakre skinnene slik at de passer til utskriftsmaterialet.

2

Gå til skriveregenskapene (eller utskriftsinnstillingene i Windows 2000 og XP). Se

Skriveregenskaper (driver)

for instruksjoner.

3

I kategorien Papir/kvalitet eller Papir-kategorien (kategorien Paper Type/Quality
(papirtype/kvalitet) i noen Mac-drivere) velger du alternativet for egendefinert størrelse.
Angi målene for det egendefinerte utskriftsmaterialet.

Merk

Ikke alle skriverfunksjoner er tilgjengelige fra alle drivere eller operativsystemer. Se i den elektroniske
hjelpen for skriveregenskaper (driver) hvis du vil ha informasjon om hvilke funksjoner som er
tilgjengelige for den aktuelle skriveren.

4

Skriv ut dokumentet.

background image

28 Kapittel 2

NOWW

background image

NOWW

Utskriftsoppgaver 29

3