HP LaserJet 1015 Printer - Skrive ut én konvolutt

background image

Skrive ut én konvolutt

Bruk bare konvolutter som er anbefalt for laserskrivere. Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

Merk

Bruk prioritetspapirskuffen når du skal skrive ut én konvolutt. Bruk hovedpapirskuffen for å skrive ut
flere konvolutter.

1

Før du legger i konvoluttene, må du skyve skinnene for utskriftsmateriale utover, slik at de er
litt bredere enn konvoluttene.

Merk

Hvis konvolutten har åpning på kortsiden, må denne kanten mates inn i skriveren først.

2

Legg konvolutten med utskriftssiden opp og den øverste kanten langs venstre skinne.

3

Juster skinnene for utskriftsmateriale slik at de passer til konvoluttens lengde og bredde.

4

Gå til skriveregenskapene (eller utskriftsinnstillingene i Windows 2000 og XP). Se

Skriveregenskaper (driver)

for instruksjoner. I kategorien Papir/kvalitet eller Papir-kategorien

(kategorien Paper Type/Quality (papirtype/kvalitet) for noen Mac-drivere) velger du
Konvolutt som utskriftsmateriale.

Merk

Ikke alle skriverfunksjoner er tilgjengelige fra alle drivere eller operativsystemer. Se i den elektroniske
hjelpen for skriveregenskaper (driver) hvis du vil ha informasjon om hvilke funksjoner som er
tilgjengelige for den aktuelle skriveren.

background image

24 Kapittel 2

NOWW