HP LaserJet 1015 Printer - Slik skriver du ut transparenter eller etiketter

background image

Slik skriver du ut transparenter eller etiketter

1

Legg en enkel side i prioritetspapirskuffen eller legg flere sider i hovedpapirskuffen. Pass på
at den øverste kanten av utskriftsmaterialet peker innover, og at utskriftssiden (grov side)
vender opp.

2

Juster utskriftsmaterialeskinnene.

3

Gå til skriveregenskapene (eller utskriftsinnstillingene i Windows 2000 og XP). Se

Skriveregenskaper (driver)

for instruksjoner. I kategorien Papir/kvalitet eller kategorien Papir

(kategorien Paper Type/Quality (papirtype/kvalitet) for noen Mac-drivere) velger du riktig type
utskriftsmateriale.

Merk

Ikke alle skriverfunksjoner er tilgjengelige fra alle drivere eller operativsystemer. Se i den elektroniske
hjelpen for skriveregenskaper (driver) hvis du vil ha informasjon om hvilke funksjoner som er
tilgjengelige for den aktuelle skriveren.

4

Skriv ut dokumentet. Fjern utskriftsmaterialet fra skriveren når den skriver ut, for å forhindre at
det klistrer seg sammen. Plasser de utskrevne sidene på et flatt underlag.

background image

NOWW

Skrive ut på konvolutter 23