HP LaserJet 1015 Printer - Utskriftsmateriale som kan skade skriveren

background image

Utskriftsmateriale som kan skade skriveren

I sjeldne tilfeller kan utskriftsmateriale skade skriveren. Følgende utskriftsmateriale må unngås for

å hindre mulige skader:

Ikke bruk utskriftsmateriale med stifter.

Ikke bruk transparenter som er laget for blekkskrivere eller andre lavtemperaturskrivere.
Bruk bare transparenter som er angitt for bruk med HP LaserJet-skrivere.

Ikke bruk fotopapir beregnet for blekkskrivere.

Ikke bruk papir som er preget eller bestrøket og ikke er beregnet for temperaturen i skriverens
varmeelement. Velg utskriftsmateriale som kan tåle temperaturer på 200 °C (392 °F)
i 0,1 sekund. HP produserer et utvalg utskriftsmateriale som er beregnet for skrivere
i HP LaserJet 1010-serien.

Ikke bruk brevhodepapir som inneholder blekk med lav varmemotstand eller termografi.
Ferdigtrykte skjemaer eller brevhodepapir må bruke blekk som kan tåle temperaturer på
200 °C (392 °F) i 0,1 sekund.

Ikke bruk utskriftsmateriale som genererer farlige utslipp, eller som smelter, forskyver seg eller
misfarges når det utsettes for 200 °C (392 °F) i 0,1 sekund.

Hvis du vil bestille utskriftsrekvisita til HP LaserJet, går du til

http://www.hp.com/go/ljsupplies

for

USA, eller til

http://www.hp.com/ghp/buyonline.html

for resten av verden

.

background image

20 Kapittel 2

NOWW