HP LaserJet 1015 Printer - 3 Utskriftsoppgaver

background image

Utskriftsoppgaver

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

Skrive ut vannmerker

Skrive ut flere sider på ett papirark (nedskalering)

Skrive ut på begge sider av papiret (manuell tosidig utskrift)

Skrive ut hefter

Avbryte en utskriftsjobb

Forstå innstillinger av utskriftskvalitet

Bruke EconoMode (sparer toner)

background image

30 Kapittel 3

NOWW