HP LaserJet 1015 Printer - Avbryte en utskriftsjobb

background image

Avbryte en utskriftsjobb

Hvis du skal avbryte utskriftsjobben, trykker du på og slipper Avbryt jobb-knappen på
skriverkontrollpanelet.

Hvis statuslampene på kontrollpanelet fortsetter å blinke etter at jobben er avbrutt, holder
datamaskinen fremdeles på med å sende jobben til skriveren. Slett jobben fra utskriftskøen
eller vent til datamaskinen er ferdig med å sende data. Skriveren går tilbake til Klar-tilstand.

background image

NOWW

Forstå innstillinger av utskriftskvalitet 37