HP LaserJet 1015 Printer - Bruke EconoMode (sparer toner)

background image

Bruke EconoMode (sparer toner)

En god måte å forlenge skriverkassettens varighet på, er å bruke EconoMode. EconoMode bruker
betydelig mindre toner enn normal utskrift. Det utskrevne bildet er mye lysere, men det er
tilstrekkelig for å skrive ut kladd eller korrektur.

1

Når du skal aktivere EconoMode, går du til skriveregenskapene (eller utskriftsinnstillingene
i Windows2000 og XP). Se

Skriveregenskaper (driver)

for instruksjoner.

2

I kategorien Papir/kvalitet eller kategorien Etterbehandling (kategorien Paper Type/Quality
(papirtype/kvalitet) for noen Mac-drivere) merker du av for EconoMode.

Merk

Ikke alle skriverfunksjoner er tilgjengelige fra alle drivere eller operativsystemer. Se i den elektroniske
hjelpen for skriveregenskaper (driver) hvis du vil ha informasjon om hvilke funksjoner som er
tilgjengelige for den aktuelle skriveren.

Merk

Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil vite mer om hvordan du aktiverer EconoMode for alle

fremtidige jobber.

background image

NOWW

Vedlikehold 39

4