HP LaserJet 1015 Printer - Forstå innstillinger av utskriftskvalitet

background image

Forstå innstillinger av utskriftskvalitet

Innstillingene av utskriftskvaliteten påvirker hvor lys eller mørk utskriften er på siden, og hvilken stil
grafikken trykkes med. Du kan også bruke innstillingene for utskriftskvalitet til å optimere
utskriftskvaliteten for bestemte utskriftsmaterialer. Se

Optimalisere utskriftskvalitet for

utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

Du kan endre innstillingene i skriveregenskapene for å tilpasse dem til de forskjellige
utskriftsjobbene. Dette er innstillingene:

600 dpi: Dette er standardinnstillingen.

FastRes 1200: Denne innstillingen er tilgjengelig for HP LaserJet 1012 og 1015. Den gir
bedre utskriftskvalitet, men utskriftsjobbene tar lengre tid.

EconoMode (sparer toner): Tekst skrives ut med mindre tonerforbruk. Denne innstillingen er
nyttig når du skriver ut kladd. Du kan aktivere dette alternativet uavhengig av andre
innstillinger for utskriftskvalitet.

1

Gå til skriveregenskapene (eller utskriftsinnstillingene i Windows 2000 og XP). Se

Skriveregenskaper (driver)

for instruksjoner.

2

I kategorien Papir/kvalitet eller kategorien Etterbehandling (kategorien Paper Type/Quality
(papirtype/kvalitet) for noen Mac-drivere) velger du ønsket innstilling for utskriftskvalitet.

Merk

Ikke alle skriverfunksjoner er tilgjengelige fra alle drivere eller operativsystemer. Se i den elektroniske
hjelpen for skriveregenskaper (driver) hvis du vil ha informasjon om hvilke funksjoner som er
tilgjengelige for den aktuelle skriveren.

Merk

Hvis du vil endre innstillingene for utskriftskvalitet i alle fremtidige utskriftsjobber, går du til
egenskapene via Start-menyen i Windows. Hvis du kun vil endre innstillingene for utskriftskvalitet
for gjeldende program, kan du få tilgang til egenskapene gjennom Utskriftsformat-menyen
i programmet du bruker til å skrive ut. Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil vite mer.

background image

38 Kapittel 3

NOWW