HP LaserJet 1015 Printer - Skrive ut flere sider på ett papirark (nedskalering)

background image

Skrive ut flere sider på ett papirark (nedskalering)

Du kan velge hvor mange sider du vil skrive ut på ett enkelt papirark. Hvis du velger å skrive ut
mer enn én side på ett ark, virker sidene mindre, og er plassert på arket i den rekkefølgen de ellers
hadde blitt skrevet ut.