HP LaserJet 1015 Printer - Tilgang til funksjonen for flere sider per ark

background image

Tilgang til funksjonen for flere sider per ark

1

Fra programmet går du til skriveregenskapene (eller utskriftsinnstillingene i Windows 2000 og
XP). Se

Skriveregenskaper (driver)

for instruksjoner.

2

I kategorien Etterbehandling (kategorien Layout for noen Mac-drivere) velger du riktig antall
sider per ark.

Merk

Ikke alle skriverfunksjoner er tilgjengelige fra alle drivere eller operativsystemer. Se i den elektroniske
hjelpen for skriveregenskaper (driver) hvis du vil ha informasjon om hvilke funksjoner som er
tilgjengelige for den aktuelle skriveren.

3

Det er også en avmerkingsboks for sidekanter og en nedtrekksmeny der du kan spesifisere
i hvilken rekkefølge sidene skal skrives ut på arket.

background image

32 Kapittel 3

NOWW