HP LaserJet 1015 Printer - Skrive ut hefter

background image

Skrive ut hefter

Du kan skrive ut hefter på Letter-, Legal-, Executive- eller A4-papir.

1

Legg papiret i hovedpapirskuffen.

2

Gå til skriveregenskapene (eller utskriftsinnstillingene i Windows 2000 og XP). Se

Skriveregenskaper (driver)

for instruksjoner.

3

I kategorien Etterbehandling (kategorien Paper Type/Quality (papirtype/kvalitet) for noen
Mac-drivere) velger du alternativet Skriv ut på begge sider. Velg riktig innbindingsalternativ
og klikk på OK. Skriv ut dokumentet.

Merk

Ikke alle skriverfunksjoner er tilgjengelige fra alle drivere eller operativsystemer. Se i den elektroniske
hjelpen for skriveregenskaper (driver) hvis du vil ha informasjon om hvilke funksjoner som er
tilgjengelige for den aktuelle skriveren.

4

Når første side er skrevet ut, må du fjerne papiret som er igjen i innskuffen, og legge det til
side til heftejobben er ferdig.

5

Samle sammen de utskrevne sidene, snu dem slik at utskriftssiden vender ned, og ordne
papirbunken.

background image

NOWW

Skrive ut hefter 35

6

Legg sidene fra og med side én tilbake i innskuffen. Side én skal ligge med utskriftssiden ned
og den nederste kanten skal mates først inn i skriveren.

Trykk på Start-knappen, og vent på at side to skrives ut.

7

Brett og stifte sidene.

background image

36 Kapittel 3

NOWW