HP LaserJet 1015 Printer - Slik skriver du ut på begge sider

background image

Slik skriver du ut på begge sider

1

Gå til skriveregenskapene (eller utskriftsinnstillingene i Windows 2000 og XP). Se

Skriveregenskaper (driver)

for instruksjoner.

2

I kategorien Etterbehandling (kategorien Paper Type/Quality (papirtype/kvalitet) for noen
Mac-drivere) velger du alternativet Skriv ut på begge sider. Velg riktig innbindingsalternativ
og klikk på OK. Skriv ut dokumentet.

Merk

Ikke alle skriverfunksjoner er tilgjengelige fra alle drivere eller operativsystemer. Se i den elektroniske
hjelpen for skriveregenskaper (driver) hvis du vil ha informasjon om hvilke funksjoner som er
tilgjengelige for den aktuelle skriveren.

3

Når første side er skrevet ut, må du fjerne papiret som er igjen i innskuffen, og legge det til
side til du er ferdig med den manuelle tosidige utskriftsjobben.

background image

NOWW

Skrive ut på begge sider av papiret (manuell tosidig utskrift) 33

4

Samle sammen de utskrevne sidene, snu dem slik at utskriftssiden vender ned, og ordne
papirbunken.

5

Legg bunken tilbake i papirskuffen. Side én skal ligge med utskriftssiden ned og den nederste
kanten skal mates først inn i skriveren. Bytt prioritetspapirskuff.

Trykk på Start-knappen, og vent på at side to skrives ut.

background image

34 Kapittel 3

NOWW