HP LaserJet 1015 Printer - Skrive ut vannmerker

background image

Skrive ut vannmerker

Du kan bruke vannmerker til å skrive ut tekst "under" (i bakgrunnen av) et eksisterende dokument.
Du kan for eksempel skrive ut Kladd eller Konfidensielt med store, grå bokstaver over den første
siden eller alle sidene i et dokument.