HP LaserJet 1015 Printer - 4 Vedlikehold

background image

Vedlikehold

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

Bruke HP-skriverkassetter

Oppbevare skriverkassetter

Forventet varighet for skriverkassetter

Spare toner

Bytte skriverkassetten

Rengjøre skriveren

background image

40 Kapittel 4

NOWW