HP LaserJet 1015 Printer - HPs retningslinjer for skriverkassetter som ikke er produsert av HP

background image

HPs retningslinjer for skriverkassetter som ikke er produsert
av HP

Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale bruk av andre skriverkassetter enn HPs, verken nye,
etterfylte eller refabrikkerte. Hewlett-Packard kan ikke påvirke utformingen til eller kontrollere
kvaliteten på andre produkter enn sine egne. Service eller reparasjoner som er et resultat av bruk
av skriverkassetter som ikke er produsert av HP, dekkes ikke av skrivergarantien. Hvis du ønsker
mer informasjon, kan du se

Hewlett-Packards begrensede garanti

.

background image

NOWW

Oppbevare skriverkassetter 41