HP LaserJet 1015 Printer - Forventet varighet for skriverkassetter

background image

Forventet varighet for skriverkassetter

Varigheten for skriverkassetter er avhengig av hvor mye toner utskriftsjobbene krever. Ved utskrift
av tekst på letter/A4-papir med 5 % dekning, kan skriverkassetten i gjennomsnitt skrive ut omkring
2000 sider. Det forutsetter at du angir utskriftstettheten til 3 og deaktiverer
EconoMode-funksjonen. (Dette er standardinnstillingene.) Se

Bestille rekvisita

hvis du ønsker mer

informasjon om bestilling av nye utskriftskassetter.

background image

NOWW

Spare toner 43