HP LaserJet 1015 Printer - Oppbevare skriverkassetter

background image

Oppbevare skriverkassetter

Ikke ta skriverkassetten ut av pakken før den skal brukes. I uåpnet pakke har skriverkassetten en
varighet på ca. to og et halvt år. En skriverkassett i en åpnet pakke har en varighet på ca. seks
måneder.

OBS!

For å hindre skader på skriverkassetten må du begrense eksponeringen for direkte lys.

background image

42 Kapittel 4

NOWW